Melleruds kommun

Melleruds kommun

I Melleruds kommun möts historia och nutid. Här finns ett antal kyrkor som härstammar från medeltiden, bland dem Bolstad kyrka, Dalslands äldsta. Här finns också resterna av Dalaborgs fästning, som brändes ner 1434. Uppe kring Åsensbruk och Håverud finns mycken industrihistoria, med lämningar från järnbruk och papperstillverkning, Dalslands Kanal och givetvis akvedukten.

Mellerud är en kulturrik kommun. Den 75-åriga Centrumbiografen, Dalslands Konstmuseum och Kulturbruket på Dal är några bevis på detta.

Naturen är varierande. I öster har vi Vänerkusten, i söder jordbrukslandskapet, i väster Kroppefjälls höjder och i norr skogs- och sjölandskapet. Inom kommunen finns flera naturreservat.

En gång dominerades Melleruds näringsliv av järnvägen och pappersbruket. Nu är det uppbyggt på en mängd mindre företag, inget med över 100 anställda. I Mellerud tillverkas bland annat säkerhetsdörrar och plastflaskor. Orten Mellerud är också handelscentrum för södra Dalsland, med ett rikt affärs- och restaurangliv.

Läs mer om Mellerud på kommunens hemsida www.mellerud.se

Fakta

Invånarantal: 9 442
Landareal: 513,8 kvkm
Tätorter: Mellerud, Dals Rostock, Åsensbruk, Bränna och Håverud

Avstånd:
Göteborg 120 km
Karlstad 120 km
Oslo 230 km
Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla ca 50 km.