Varför Dalsland Runt?

Varför Dalsland Runt?

Det finns många anledningar: spelet sätter Dalsland på kartan, det ökar kunskapen om landskapet samt ökar stoltheten och självkänslan hos befolkningen. Arbetet med spelet involverar människor i alla landskapets sex kommuner. De hembygdsföreningar som är med i projektet ges möjlighet att informera om sina hembygder både till de egna invånarna och till besökare.

Turistnäringen är enligt många bedömare en framtidsbransch. Det är viktigt att marknadsföra Dalsland, speciellt i dagens hårda konkurrens från andra regioner. Spelet kan locka fler besökare till bygden.

Spelet vänder sig till boende i landskapet såväl som till gäster. Spelet ska kunna spelas av både gamla och unga med olika kunskapsnivåer.

Ett efterlängtat spel

Skålleruds Hembygdsförening i Melleruds kommun är en ideell organisation som värnar om socknens historia och kultur. Föreningen äger Kanalmuseet i Håverud och är genom detta mycket engagerad i utvecklingen av turismen, i synnerhet i Håverud men även i övriga Dalsland. Föreningen har ca 300 medlemmar.

Skålleruds Hembygdsförening har i flera år önskat att på ett annorlunda sätt framhäva hela Dalslands turismpotential. När upphovsmännen bakom spelet Dalsland Runt tog kontakt med föreningen, förstod man att spelet kunde bidra till att sprida kunskaper om Dalsland på ett roligt och lärorikt sätt.

Tanken ha varit att skapa ett klassiskt brädspel men med en annorlunda och spännande spelidé.
Tyngdpunkten ligger på att kombinera ett attraktivt utseende i färg och form med pedagogiskt lärande om landskapet Dalsland i ord och bild.