Dalsland Runt, ett projekt inom LEADER Dalsland-Årjäng

Dalsland Runt, ett projekt inom LEADER Dalsland-Årjäng

Spelets tillkomst har varit möjlig tack vare finansiering från LEADER Dalsland Årjäng, ett EU-program som har till syfte att hjälpa landsbygden genomföra olika satsningar som anses viktiga för bygdens utveckling.
Dalslands turist AB, Visit Trollhättan-Vänersborg AB och ett antal hembygdsföreningar har också medverkat till Dalsland Runt-projektet.
Skålleruds Hembygdsförening leder projektet tills Dalsland Runt blir ett självständigt företag.
Dess syfte blir att utvidga spelet till nästa steg med t.ex. Dalsland Runt-dagar, där man involverar flera hembygdsföreningar och turistföretag som på detta sätt får möjlighet att marknadsföra sig. Tävlingar kommer att utlysas och nya produkter kommer att lanseras, bl.a. på denna hemsida.

Tack till alla som medverkat och hjälpt till att utveckla spelet Dalsland Runt